* - adwokaci wykonujący zawód w ograniczonym zakresieBartoszyce

Adw. Marek Dańko
ul. Starzyńskiego 3, tel. (089) 761-05-79
kod pocztowy: 11-200

Adw. Janusz Jarocki
ul. Warszawska 6A, tel. (089) 762 64 47, fax. (089) 7626447
kod pocztowy: 11-200

Adw. Wacław Misiarz
ul. Warszawska 10, tel. (089) 762 25 38
kod pocztowy: 11-200

Adw. Arkadiusz Pietraszko
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 30, tel. () 531 905 006
kod pocztowy: 11-200

Adw. Wiesław Pniewski
ul. Boh. Warszawy 39/1, tel. (089) 763 29 44, fax. (089) 763 29 44
kod pocztowy: 11-200

Adw. Janusz Tomczyk *
ul. Piłsudskiego 7/32, tel. (089) 762 26 17
kod pocztowy: 11-200

Adw. Sylwia Zajączkowska
ul. Starzyńskiego 3, tel. () 514-794-610
kod pocztowy: 11-200

Biskupiec

Adw. Marek Urbański
ul. Słowackiego 4/4, tel. (089) 715 10 61, fax. (089) 715 10 61
kod pocztowy: 11-300

Adw. Roman Zieliński
ul. Słowackiego 4/1, tel. (089) 715 21 80, fax. (089) 715 21 80
kod pocztowy: 11-300

Iława

Adw. Tadeusz Buczkowski *
ul. Wojska Polskiego 22c/9, tel. / fax. (089) 649 69 69
kod pocztowy: 14-200

Adw. Jarosław Gerczak
ul. Jana III Sobieskiego 45C, tel. (89) 640 11 14, fax. (89) 640 11 14
kod pocztowy: 14-200

Adw. Stefania Jaworska
ul. Jagiellończyka 16, tel. (089) 648 75 88, fax. (089) 648 45 35
kod pocztowy: 14-200

Adw. Andrzej Kozielski
ul. Andersa 2, tel. / fax. (089) 648 23 24
kod pocztowy: 14-200

Adw. Magdalena Krygier
ul. Andersa 2C, tel. (0) 606 28 26 23
kod pocztowy: 14-200

Adw. Marek Skrzeczkowski
ul. Andersa 2, tel. / fax. (089) 649 66 66
kod pocztowy: 14-200

Kętrzyn

Adw. Elżbieta Bogdanowicz - Eberius
ul. Sikorskiego 20/113, tel. (089) 751 42 75
kod pocztowy: 11-400

Adw. Wacław Koleśnik *
ul. Sikorskiego 20/113, tel. (089) 751 42 75
kod pocztowy: 11-400

Adw. Jerzy Kornfeld
ul. Powstańców W-wy 3, tel. (089) 751 24 91
kod pocztowy: 11-400

Adw. Radosław Nysztal
ul. Sikorskiego 19, tel. / fax. (089) 751 53 41
kod pocztowy: 11-400

Lidzbark Warmiński

Adw. Andrzej Puzyrewski
ul. Piłsudskiego 1/1, tel. / fax. (089) 767 01 39
kod pocztowy: 11-100
email: adw.puzyrewski@interia.pl

Adw. Radosław Jerzy Puzyrewski
ul. Piłsudskiego 1/1, tel. () 668 427 470
kod pocztowy: 11-100

Adw. Tomasz Szydziński
ul. Bartoszycka 9/1, tel. () 0501513712, fax. () 089 7670415
kod pocztowy: 11-100

Lubawa

Adw. Magdalena Bendyk-Stanek
ul. Zamkowa 6, tel. (89) 644 82 64
kod pocztowy: 10-260

Mrągowo

Adw. Ewa Brzeska
ul. Mały Rynek 6/18, tel. (089) 601957469, fax. (089) 741 17 52
kod pocztowy: 11-700

Adw. Marcin Durka
ul. Królewiecka 53, tel. () 501 737 802
kod pocztowy: 11-700

Adw. Regina Muraszko - Nysztal *
ul. Wolności 10, tel. / fax. (089) 741 31 31
kod pocztowy: 11-700

Nidzica

Adw. Jerzy Maciborski *
ul. Żeromskiego 4/3, tel. (089) 625 56 37
kod pocztowy: 13-100

Adw. Anna Wojciechowska
ul. Plac Wolności 6, tel. / fax. (089) 625 20 21
kod pocztowy: 13-100

Olsztyn

Adw. Piotr Afeltowicz
ul. Mazurska 6/1, tel. / fax. (089) 527 23 54
kod pocztowy: 10-518

Adw. Ryszard Afeltowicz
ul. Partyzantów 80/2, tel. / fax. (089) 534 92 61
kod pocztowy:

Adw. Roman Anoszkin
ul. Piłsudskiego 2/8 /113, tel. () 605 375 205
kod pocztowy: 10-576

Adw. Bartosz Berk
ul. Mazurska 11/9, tel. () 606949250
kod pocztowy: 10-519

Adw. Marek Bonikowski
ul. Rubinowa 23, tel. / fax. (089) 543 13 03
kod pocztowy:

Adw. Zofia Bonk
ul. Kętrzyńskiego 5/7, tel. (089) 676 85 63
kod pocztowy:

Adw. Magdalena Brzozowska
ul. Samulowskiego 6/1A, tel. (089) 5349272
kod pocztowy: 10-531

Adw. Andrzej Brzozowski
ul. Wyzwolenia 32/2, tel. / fax. (089) 523 61 16
kod pocztowy: 10-105

Adw. Paweł Bubnowski
ul. M. C. Skłodowskiej 12A/4, tel. / fax. (089) 535 31 29
kod pocztowy:
adres do korespondencji ul. Pstrowskiego 14D/13

Adw. Jakub Błesiński
ul. Dąbrowszczaków 24/4, tel. (089) 5275625
kod pocztowy: 10-541

Adw. Danuta Ciszak
ul. Warmińska 17/3, tel. / fax. (089) 527 56 04
kod pocztowy:

Adw. Anna Ciszak-Jarczyk
ul. Warmińska 17/3, tel. (89) 527 56 04; 664 192 398
kod pocztowy: 10-544

Adw. Halina Dobrzańska *
ul. Niedziałkowskiego 18/8, tel. (089) 526 67 95
kod pocztowy:

Adw. Jerzy Dobrzański
ul. Wyzwolenia 32/2, tel. / fax. (089) 523 61 16
kod pocztowy: 10-105

Adw. Andrzej Domański
ul. Mickiewicza 4, tel. / fax. (089) 523 63 50
kod pocztowy:

Adw. Joanna Dowgwiłłowicz
ul. Kajki 3, tel. () 0601 253 364
kod pocztowy: 10-546

Adw. Paweł Dowgwiłłowicz
ul. Ratuszowa 7/4, tel. / fax. (089) 535 55 75
kod pocztowy: 10-116

Adw. Bohdan Dzitko
ul. Dąbrowszczaków 13/5, tel. (089) 5349945
kod pocztowy: 10-540

Adw. Kamil Frąckowiak
ul. Jagiellończyka 27/2, tel. (89) 523 61 76: 509954574
kod pocztowy: 10-062

Adw. Arkadiusz Gajdamowicz
ul. Kościuszki 46/48/232, tel. (089) 527 60 76
kod pocztowy: 10-504

Adw. Jan Franciszek Gajewski
ul. Św. Wojciecha 3/3a/1, tel. () 604626003
kod pocztowy: 10-038

Adw. Jolanta Gajownik
ul. Mickiewicza 4, tel. / fax. (089) 535 94 54
kod pocztowy:

Adw. Marek Gawryluk
ul. Kajki 3, tel. (089) 535-04-40
kod pocztowy: 10-546

Adw. Zbigniew Gałacki *
ul. Dąbrowszczaków 6/5, tel. () 0604156517
kod pocztowy:

Adw. Małgorzata Gryczewska
ul. Partyzantów 79/10, tel. (089) 523 55 36
kod pocztowy:

Adw. Wojciech Gryczewski *
ul. Partyzantów 79/10, tel. / fax. (089) 527 62 02
kod pocztowy:

Adw. Teresa Grzymska *
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 535 51 94, 527 26 66
kod pocztowy:

Adw. Grzegorz Hetmański
ul. Ratuszowa 7/4, tel. / fax. (089) 535 55 75
kod pocztowy: 10-116

Adw. Piotr Jasiński
ul. Kołłątaja 19, tel. () 660674792
kod pocztowy: 10-034

Adw. Piotr Jaśmiński
ul. Mazurska 11/9, tel. () 693-866-546
kod pocztowy: 10-519

Adw. Michał Kalita
ul. Mickiewicza 16/4, tel. (0) 602 130 609
kod pocztowy: 10-509

Adw. Andrzej Kempa
ul. Warmińska 14/19, tel. / fax. (089) 527 56 76, 523 53 36
kod pocztowy:

Adw. Jacek Klonowski
ul. Warmińska 14/20, tel. / fax. (089) 527 70 90
kod pocztowy:

Adw. Monika Kobylińska
ul. Mazurska 7/2, tel. (089) 527 72 30 kom.0601894646, fax. (089) 527 72 30
kod pocztowy: 10-517

Adw. Maciej Kokowski
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 535 51 92, 527 34 35
kod pocztowy:

Adw. Urszula Kopeć
ul. Partyzantów 31/16, tel. (089) 523-66-00, fax. (089) 0603 711 695
kod pocztowy: 10-526

Adw. Tomasz Kosakowski
ul. Dąbrowszczaków 21, tel. () 0609739557
kod pocztowy: 10-540

Adw. Jan Kozko
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 535 51 92, 527 26 6
kod pocztowy:

Adw. Katarzyna Anna Krawczyńska
ul. Pieniężnego 16/2, tel. () 607 335 127
kod pocztowy: 10-006

Adw. Henryk Kubczak
Pl Konsulatu 1, tel. / fax. (089) 527 37 07
kod pocztowy:

Adw. Joanna Kucharzewska
ul. Warmińska 14/20, tel. / fax. (089) 527 23 27
kod pocztowy:

Adw. Stanisław Kulczyński
ul. Plac Konsulatu Polskiego 1/121, tel. (089) 523 73 27
kod pocztowy: 10-532

Adw. Zbigniew Lewandowski *
ul. Mickiewicza 4/9, tel. (089) 0601 163 345
kod pocztowy:

Adw. Małgorzata Lubieniecka
ul. Dąbrowszczaków 24/3, tel. / fax. (089) 527 56 25
kod pocztowy: 10-541

Adw. Józef Lubieniecki
ul. Dąbrowszczaków 24/2, tel. / fax. (089) 527 56 25
kod pocztowy:

Adw. Maciej Lubieniecki
ul. Dąbrowszczaków 24/4, tel. () 0661 284 181
kod pocztowy: 10-541

Adw. Magdalena Maksymiuk-Witulska
ul. Partyzantów 71/20, tel. () 0607 582 314
kod pocztowy: 10-402

Adw. Jan Matusiak
ul. Mrongowiusza 6A/8, tel. (0) 604 053 892
kod pocztowy:

Adw. Krzysztof Misiarz
ul. Dąbrowszczaków 24/3, tel. / fax. (089) 527 56 25
kod pocztowy:

Adw. Radosław Mystkowski
ul. Dąbrowszczaków 34/2A, tel. / fax. (089) 527 92 47
kod pocztowy: 10-541

Adw. Anna Napiórkowska-Matusiak
ul. Mrongowiusza 6A/8, tel. () 0509 611 186, fax. () 089535 55 88
kod pocztowy: 10-587

Adw. Elżbieta Nowicka
ul. Mickiewicza 4, tel. / fax. (089) 523 73 25
kod pocztowy:

Adw. Ewa Olechowska
ul. Partyzantów 80/3, tel. (089) 535 23 67
kod pocztowy:

Adw. Wojciech Olejniczak
ul. Mickiewicza 4/314, tel. (89) 5279827;603783716
kod pocztowy: 10-549

Adw. Maciej K. Osowicki
ul. Dąbrowszczaków 24/3, tel. / fax. (089) 523 74 71
kod pocztowy:

Adw. Maciej Osowicki
ul. Dąbrowszczaków 24/2, tel. / fax. (089) 527 56 25
kod pocztowy:

Adw. Edward Ośko
ul. Mickiewicza 4, tel. (089) 5120057
kod pocztowy: 10-549

Adw. Jadwiga Panisko
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 535 51 93, 527 26 66
kod pocztowy:

Adw. Aleksandra Pietkiewicz
ul. Warmińska 5/2, tel. (89) 535 51 29, fax. (89) 527 54 58
kod pocztowy: 10-544

Adw. Mirosława Pietkiewicz
ul. Warmińska 5/2, tel. (089) 535 5129, fax. (089) 527 54 58
kod pocztowy:

Adw. Krzysztof Rajczewski
ul. Dąbrowszczaków 24/3, tel. (089) 527 56 25
kod pocztowy:

Adw. Małgorzata Raubo
ul. Mickiewicza 4/313, tel. (089) 5279827
kod pocztowy: 10-549

Adw. Czesław Reut
ul. Mickiewicza 4, tel. (-89) 527 19 83; 0600210761
kod pocztowy: 10-549

Adw. Krzysztof Rupiński
ul. Kopernika 29-31/17, tel. () 503 959 721, fax. () 89 534 91 01
kod pocztowy: 10-512

Adw. Artur Rusa
ul. Mazurska 6/1, tel. (089) 521 00 97
kod pocztowy: 10-518

Adw. Wojciech Ruszkowski
ul. Warmińska 14/13, tel. / fax. (089) 535 48 42
kod pocztowy:

Adw. Rafał Rutecki
ul. Dąbrowszczaków 35/1, tel. / fax. (089) 535 96 13
kod pocztowy: 10-542

Adw. Kamil Rytelewski
ul. 11-go Listopada 4, tel. () 505 182 264
kod pocztowy: 10-104

Adw. Stefan Salamon
ul. Mickiewicza 4, tel. / fax. (089) 534 95 11
kod pocztowy:

Adw. Józef Sapka *
ul. Wyszyńskiego 2/39, tel. (089) 533 16 21
kod pocztowy:

Adw. Marcin Sieciński
ul. Linki 2/26, tel. (89) 533 77 75
kod pocztowy: 10-535

Adw. Lech Sobolewski
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 535 51 90, 527 26 66
kod pocztowy:

Adw. Wojciech Sobolewski
ul. B.linki 3/4, tel. / fax. (089) 527 26 66
kod pocztowy: 10-534

Adw. Jerzy Sołdan
ul. T. Bloka 6, tel. (0) 502 511 656
kod pocztowy:

Adw. Halina Staniszewska
ul. Mickiewicza 8/3, tel. / fax. (089) 523 59 77
kod pocztowy:

Adw. Ewa Stankiewicz
ul. Mazurska 6/1, tel. / fax. (089) 521 35 98
kod pocztowy: 10-518

Adw. Piotr Starzyński
ul. Leśna 6/4, tel. () 604 648 937
kod pocztowy: 10-900

Adw. Danuta Szamrej - Szymańska
ul. Dąbrowszczaków 4/3, tel. / fax. (089) 527 62 27
kod pocztowy: 10-539

Adw. Marcin Szewczyk
ul. Św. Wojciecha 3/3a/1, tel. () 602362567
kod pocztowy: 10-038

Adw. Andrzej Szydziński
ul. Partyzantów 79/6, tel. / fax. (089) 523 78 32
kod pocztowy:

Adw. Zbigniew Terlik
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 535 02 27
kod pocztowy:

Adw. Ewa Tokarzewska
ul. Kopernika 29-31/17, tel. () 0507 106 376
kod pocztowy: 10-512

Adw. Radosław Tokarzewski
ul. KOściuszki 46/48, tel. () 501 129 293
kod pocztowy: 10-900

Adw. Marta Trawczyńska
ul. Św. Wojciecha 3/3a/1, tel. () 665240339
kod pocztowy: 10-038

Adw. Olga Tusińska
ul. Wyzwolenia 32/2, tel. (089) 523 71 64, fax. (089) 523 61 16
kod pocztowy: 10-105

Adw. Andrzej Tusiński
ul. Wyzwolenia 32/2, tel. (089) 523 71 64, fax. (089) 523 61 16
kod pocztowy: 10-105

Adw. Andrzej Urbanowicz
ul. Mickiewicza 4, tel. / fax. (089) 523 58 28
kod pocztowy:

Adw. Jarosłąw Urbanowicz
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 527 34 35
kod pocztowy:

Adw. Konrad Urbanowicz *
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 527 34 35
kod pocztowy:

Adw. Jan Wasilewski
ul. Dąbrowszczaków 21, tel. / fax. (089) 535 96 05
kod pocztowy:

Adw. Danuta Wronka
ul. Warmińska 17/2, tel. / fax. (089) 527 21 02
kod pocztowy: 10-544

Adw. Dorota Wronka-Majewska
ul. Warmińska 17/2, tel. / fax. (089) 527 26 97
kod pocztowy: 10-544

Adw. Joanna Wrzecionkowska
ul. Partyzantów 31/16, tel. (089) 527-77-74, fax. (089) 0506 89 53 56
kod pocztowy: 10-526

Adw. Wojciech Wrzecionkowski
ul. Warmińska 14/20, tel. / fax. (089) 527 70 90
kod pocztowy:

Adw. Joanna Wysocka
ul. Linki 5/4, tel. (89) 523 58 30, 502 262 081
kod pocztowy: 10-534

Adw. Anna Zielińska-Turek
ul. Linki 5/4, tel. (89) 523 58 30; 600 313 302
kod pocztowy: 10-534

Adw. Andrzej Ziemiński
ul. Kopernika 29-31/17, tel. () 506 297 520
kod pocztowy: 10-512

Adw. Sylwia Żuk Białozór
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 527 44 02, 527 26 66
kod pocztowy:

Adw. Rajmund Żuk
ul. B. Linki 3/4, tel. (089) 527 44 02, 527 26 66
kod pocztowy:

Adw. Andrzej Żygis
ul. Warmińska 5/2, tel. (089) 535 51 29, fax. (089) 527 54 58
kod pocztowy:

Olsztynek

Adw. Paweł Charukiewicz
ul. Jagiełły 32, tel. (89) 519 38 48
kod pocztowy: 11-015

Ostróda

Adw. Izabela Deja *
ul. Jana Pawła II 3/27, tel. / fax. (089) 642 89 71
kod pocztowy: 14-100

Adw. Jan Gilewski
ul. Zawiszy Czarnego 3/24, tel. (089) 646 78 72
kod pocztowy: 14-100

Adw. Mirosław Gąsiewski
ul. Czarnieckiego 24/3, tel. / fax. (089) 646 38 74
kod pocztowy: 14-100

Adw. Zbigniew Kobyliński
ul. Czarnieckiego 24/3, tel. / fax. (089) 646 38 70
kod pocztowy: 14-100

Adw. Sławomir Piwowarczyk
ul. Grunwaldzka 5/1, tel. () 505 093 835
kod pocztowy: 14-100

Adw. Andrzej Sanecki
ul. Wyspiańskiego 10, tel. (089) 646 38 02, fax. (089) 646 46 61
kod pocztowy: 14-100

Szczytno

Adw. Tomasz Jagaczewski
ul. Polska 47A/23, tel. (89) 624 00 90
kod pocztowy: 12-100

Adw. Andrzej Jemielita
ul. Ogrodowa 30, tel. (089) 624 29 08, fax. (089) 623 29 29
kod pocztowy: 12-100

Adw. Marek Kazimierz Justyna *
ul. Kościuszki 1, tel. () 0694 702 535
kod pocztowy: 12-100

Adw. Łukasz Nysztal
ul. F. Leyka 32E, tel. () 0605 587 646
kod pocztowy: 12-100

Adw. Krzysztof Sidor *
ul. M.Konopnickiej 51, tel. (089) 623 24 22, fax. (089) 623 24 23
kod pocztowy: 12-100

Adw. Marta Sobolewska
ul. Chrobrego 4/47, tel. () 0693 534 298
kod pocztowy: 12-100

Adw. Helena Zalewska - Fortuńska
ul. Asnyka 21, tel. (089) 624 67 26
kod pocztowy: 12-100* - adwokaci wykonujący zawód w ograniczonym zakresie