Skład osobowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie
Sądu Dyscyplinarnego oraz Komisji Rewizyjnej wybrany na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Olsztynie
w dniu 9 października 2010 r.

W dniu 18 października 2010 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie ukonstytuowała się w następującym składzie:

Rada Adwokacka

1.Dziekan RadyAdw. Andrzej Kozielski
2.Wicedziekan RadyAdw. Stefan Salamon
3.Wicedziekan RadyAdw. Roman Zieliński
4.Sekretarz RadyAdw. Krzysztof Misiarz
5.Skarbnik RadyAdw. Anna Wojciechowska
6.Rzecznik Dyscyplinarny RadyAdw. Janusz Jarocki
7.Członek RadyAdw. Jerzy Dobrzański
8.Członek RadyAdw. Jacek Klonowski

Zastępcami Członków Rady zostali

Adw. Piotr Afeltowicz
Adw. Monika Kobylińska


Skład osobowy Sądu Dyscyplinarnego
 
1.PrezesAdw. Lech Sobolewski
2.CzłonkowieAdw. Zofia Bonk
  Adw. Andrzej Brzozowski
  Adw. Jan Kozko
  Adw. Radosław Nysztal
  Adw. Małgorzata Raubo
  Adw. Artur Rusa
  Adw. Marek Urbański
  Adw. Sylwia Żuk-Białozór

Zastępcami członków zostali

Adw. Marta Trawczyńska
Adw. Paweł Bubnowski
Adw. Jakub Błesiński


Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
 
1.PrzewodniczącyAdw. Andrzej Szydziński
2.CzłonkowieAdw. Teresa Grzymska
  Adw. Radosław Mystkowski
  Adw. Maciej Kazimierz Osowicki
  Adw. Wojciech Ruszkowskii

Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej zostali

Adw. Józef Sapka
Adw. Jerzy Kornfeld


Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani

1.Adw. Jerzy Dobrzański
2.Adw. Andrzej Kozielski
3.Adw. Mirosława Pietkiewicz
4.Adw. Stefan Salamon
5.Adw. Roman Zieliński
6.Adw. Rajmund Żuk